Oplossingsgericht Denken en Werken in Psychotherapie, Onderwijs, Zorg en Welzijn 2013 en 2014

Is Oplossingsgerichte  Therapie Evidence-Based? Ja zeker!
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: oplossingsgericht werken is een evidence-based model Onderzoek wijst uit dat oplossingsgericht werken uiterst effectief en efficiënt is. Het effect duurt langer en de doorlooptijd van de behandeling is korter.
 
Oplossingsgericht  Denken & Werken: méér met minder!
Gedegen onderzoek gekoppeld aan praktische ervaring op het terrein wijst op de volgende effecten: ziekteverzuim bij medewerkers daalt, arbeidstevredenheid stijgt, ondanks een geslonken budget worden er meer cliënten geholpen, no-shows dalen drastisch, cliënttevredenheid stijgt en ziekteverzekeraars zijn enthousiast. Wat verbeterd werd door een oplossingsgerichte interventie, blijft verbeteren. Wonderlijk. En toch begrijpbaar. Het oplossingsgerichte model vertrekt van wat er, ondanks de problemen nog steeds goed gaat én maakt gebruik van de sterke punten van de cliënt.
 
Oplossingsgerichte  Therapie is een systemisch model:Ja!
De ‘cliënt’ kan worden gedefinieerd als een individu, een koppel, een gezin, een familie maar ook een conglomeraat van betrokken hulpverleners (huisarts, voogd, jeugdzorg, ..). 
 
Oplossingsgericht denken en werken: enkel voor Therapeuten?
NEEN! OGW kent zijn oorsprong in de wereld van de psychotherapie en blijft daar ruimschoots haar sporen verdienen. Maar de toepassingen zijn veel breder uitgewaaierd naar alle vakdomeinen waar de ‘core business’ is: omgaan met mensen. In de loop der jaren werd deze Mastercourse gevolgd door medewerkers uit (geestelijke) gezondheidzorg, psychiatrie, verslavingszorg, zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, het onderwijs in alle mogelijke facetten (van de leraar voor de klas tot bovenschools directeur, van de IB-er tot opleidingsadviseurs), jeugdzorg, van kinderpsychiatrie tot gerontologie en bejaardenzorg,  1ste, 2de lijnhulpverleners, bedrijfsmaatschappelijk werkers, ..
 
Er is echter méér: we evolueren van ‘cure’ naar ‘care’ naar ‘healing’ naar ‘well-being’. Vandaar dat deze Mastercourse zich ook richt op medewerkers uit zorg en welzijn.
 
Oplossingsgericht  Werken beperkt zich tot oppervlakkige technieken.
Deze Mastercourse wil uitdrukkelijk ingaan tegen het wijdverspreide misverstand dat oplossingsgericht werken een oppervlakkige methode is die enkel met techniekjes (schaalvragen, wondervraag, overvloedig complimenteren en zoeken naar uitzonderingen) werkt. Integendeel!!
 
Het SOLT.E.A.M
Er worden door veel aanbieders veel workshops en opleidingen georganiseerd rond het thema ‘oplossingsgericht werken’. Een marketingbedrijf heeft de markt onderzocht en is tot de bevinding gekomen dat ruim 75% van de aanbieders op de Nederlandse markt ooit de opleiding bij het SOLT.E.A.M (en haar voorganger) gevolgd hebben. Dat stemt ons blij.
 
Vandaar dat we U het originele aanbieden onder het motto “je kan het origineel namaken maar niet verbeteren’. De sterkte van het SOLT.E.A.M bestaat er namelijk in dat wij op het einde van de jaren tachtig Steve de Shazer en Insoo Kim Berg, onze betreurde mentoren, naar Nederland uitgenodigd hebben en tot aan hun voortijdige dood nauw met hen hebben mogen samenwerken. De sterkte van het SOLT.E.A.M is dat we van bij de start de topmensen uit het oplossingsgerichte vakdomein bij onze opleidingen hebben uitgenodigd. Als U op de website de rubriek SOLT.E.A.M bezoekt, ziet u de lijst van de ‘thought leaders’ die door de loop der jaren onze Nederlandse deelnemers hebben gevormd. De sterkte van het SOLT.E.A.M is ook dat we veel ervaring hebben met in-company trajecten waarmee we het Oplossingsgerichte Denken en Werken implementeren in grote zorgbedrijven.
 
De faculteit van het SOLT.E.A.M

We zijn fier u onze trainersfaculteit te mogen voorstellen: internationale toppers.

 1. Dr. Alasdair McDonald (U.K.) is dé wereld autoriteit op vlak van wetenschappelijk outcome onderzoek. Alasdair neemt ons mee op reis door de wereld van outcome onderzoek. Hierbij reikt hij ons praktische handvaten aan om die data in ons dagelijks werk als hulpverlener te gebruiken.
 2. Chris Iveson is medeoprichter van BRIEF (London), het grootste oplossingsgerichte opleidingscentrum ter wereld, waarvan Steve de Shazer zaliger zei: “You are doing even less than me!”. Evan demonstreert de kunst van het weglaten zodat de cliënt
 3. Ben Furman (Finland), wereldberoemd van zijn Kid’s Skills methodiek.
 4. Michiel Pam, kinderpsychiater (Nederland) toont ons de positieshift die de moderne psychiater in het spel van de gezondheidszorg dient te nemen: van inhoudelijke deskundige naar de rol van autonomie bevorderende coach. Michiel leert ons hoe we de complexe samenwerking tussen verschillende hulpverleners kunnen omsmeden tot een krachtbron voor de cliënt.
 5. Peter de Jong (USA), de naaste medewerker van Insoo Kim Berg zaliger en met haar co-auteur van mogelijks het belangrijkste oplossingsgerichte boek aller tijden, vertegenwoordigt de oplossingsgerichte traditie.
 6. Een ervaren clinicus en opleider Louis Cauffman, die de evolutie van het oplossingsgericht denken en werken voortdurend mee richting geeft, is Managing Director van het SOLT.E.A.M, waakt op de onderlinge samenhang van het gehele programma en fungeert als uw gastheer.
   

Deze Mastercourse is ontworpen voor:

 • professionals: gedragsdeskundigen, psychologen, psychotherapeuten,  orthopedagogen, maatschappelijk werkers, SPV-ers, psychiaters, IB-ers en BMW-ers, ..
 • professionals uit het onderwijsveld: leerkrachten, SEN specialisten, IB-ers, opleidingsverantwoordelijken, gedreven directieleden,..
 • ZZP-ers met een eigen praktijk, 1ste en 2de lijn hulpverleners,..
 • iedere professional die het oplossingsgerichte gedachtegoed aan zijn huidige werkwijze wil toevoegen om hun cliënten te helpen sneller hun doelen te bereiken door hun krachtbronnen te leren gebruiken.


Programmacommissie:

Michiel Pam, psychiater, is voorzitter van de programmacommissie. Michiel Pam is eindverantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie. Hij wordt hierin bijgestaan door drs. Louis Cauffman die de internationale faculteit onder zijn toezicht heeft alsmede waakt op de samenhang van het gehele programma.
 

Opzet en werkwijze:

De internationale staf van deze Mastercourse staat garant voor onderwijs, training en oplossingsgerichte expertise op het niveau. De afwisseling van theorie, toelichtingen, live demonstraties en veel praktische oefeningen behandelen alle mogelijke situaties waarmee de deelnemers in hun dagelijkse werk geconfronteerd worden. Deze intensieve opleiding stelt de deelnemer in staat om na afloop van de Mastercourse de denk- en werkwijze van het oplossingsgerichte model toe te voegen aan wat de deelnemer al doet wat goed werkt en oplossingsgericht werken in te zetten in alle mogelijke settings en toepassingen. De positie van de psychiater in het werkveld komt expliciet aan bod.
 
Door een beperkt aantal workshops te combineren met intervisie en email supervisie, is het mogelijk om een maximaal leereffect te bereiken en toch bent u niet te veel weg van uw werkplek.
 
 
Studiebelasting:
 
11 dagen. Concreet betekent dit: 77 uur contacttijd met trainers, 15 uur literatuur en email supervisie en 12 uur avondintervisie.
 

Planning:

1

2

Louis Cauffman

De SolutionCube ©

5 en 6 november 2013

2

1

Alasdair McDonald

Solution-focused therapy

=evidence-based model

 

18 december 2013

3

1

Chris Iveson BRIEF

Briefer than Brief

15 januari 2014

4

1

Louis Cauffman

Leren en Eigen Maken

13 februari 2014

5

1

Ben Furman M.D.

Kid’s Skills

26 maart 2014

6

2

Peter de Jong

The Power of Solutions

24 en 25 april 2014

7

1

Louis meets Friends

De Praktijk!

22 mei 2014

8

2

Louis Cauffman

Michiel Pam

Integratie: May the SForce
stay with you!

19 en 20 juni 2014

Totaal

11

 

 


Locatie en cursustijden:
De cursuslocatie is Centrum De Oude Gracht, Keizersgracht 218B te Amsterdam (gratis WIFI voorhanden!).
 
Investering:
Uw investering om deel te nemen aan  deze mastercourse bedraagt € 2.875,00. (inclusief koffie/thee, studiemap, schrijfblok, pen, uitgebreide reader, deelname SOLT.E.A.M-netwerk en 1 boek van Louis Cauffman).
 
(Het uitgebreide informatiepakket bevat, naast de inhoudelijke gegevens, ook nuttige informatie over fiscale inbreng van studiekosten, subsidie mogelijkheden voor bepaalde sectoren, groepskortingen, voordelen voor team inschrijvingen, betalingsvoorwaarden en –mogelijkheden.)
 
Voor bijkomende inlichtingen kan U contact op nemen met SOLT.E.A.M, Keizersgracht 164, 1015 CZ Amsterdam, greetje@louiscauffman.com telefoon: 020-3309791