Oplossingsgerichte Therapie, het Milwaukee Model 25-26 april 2013

Prof. Dr. Peter de Jong (USA), SOLT.E.A.M staflid

We zijn erg verheugd dat Peter de Jong zich bereid heeft getoond om bij de opleidingsstaf van SOLT.E.A.M te willen voegen in de plaats van wijlen Insoo Kim Berg. Korter bij de oorspronkelijke werkwijze van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg kan je niet meer komen. Peter de Jong, met wijlen Insoo Kim Berg, co-auteur van het belangrijke boek ‘De Kracht van Oplossingen: handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie’. Peter heeft een enorme ervaring met werken in zeer uiteenlopende contexten: van individuele en relatietherapie tot gezinstherapie, in private praktijk en in openbare diensten voor geestelijke gezondheid, van klassieke psychiatrische setting tot jeugdzorg.

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven.