Oproep inschrijven call | Nederlands Congres Schoolaanwezigheid

Geïnspireerd aan de slag!
Elke leerling heeft recht op een positieve, kwalitatief goede ervaring in het onderwijs. Schoolaanwezigheid en het kunnen deelnemen aan onderwijs zijn daarbij cruciaal. Tijdens dit eerste Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid op 16 en 17 november 2023, in het Pullman Hotel in Eindhoven, staat de aanpak van schoolaanwezigheid van wetenschap naar praktijk centraal. Gedurende twee dagen kijken we met elkaar naar wat werkt om verzuim terug te dringen en schoolaanwezigheid te bevorderen. Zodat alle leerlingen het maximale uit hun onderwijs kunnen halen. Jij kunt meehelpen om dit congres tot een succes te maken door het leveren van een bijdrage!

Het Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid is een initiatief van Ingrado, het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), het Kennis Netwerk School Aanwezigheid (KNSA), Adviesraad Eigenwijsheid, onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse, het samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland en de Twentse Belofte. Tijdens dit veelzijdige event krijg je op basis van wetenschappelijk onderzoek zicht op verschillende aspecten van schoolaanwezigheid, ontvang je handvatten voor verdere ontwikkeling, leer je van concrete praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen en is er volop ruimte voor ontmoeting. Het programma is zo ingedeeld dat het voor deelnemers niet uitmaakt of ze onbekend zijn met het concept schoolaanwezigheid of dat zij er al ruime ervaring mee hebben.

Meer informatie vind je op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.