P- Congres – Duurzaamheid in de zorg

Organisatie: Vereniging O&A – Vereniging ter bevordering van Ortho-Agogische Activiteiten, NVO – Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen & Garant-Uitgevers. 
 
De jeugdhulp wijzigt grondig in de Lage Landen. Deze transitie moet samengaan met transformatie, een inhoudelijke omslag. Wat betekent deze transformatie voor professionals in de jeugdzorg? Diverse inleiders geven een inhoudelijke state of the art van hun expertise en een antwoord op de vele vragen die rijzen bij onderwerpen als leer- en onderwijsproblemen, verstandelijke en lichamelijke beperking, zorg voor gezinnen, delinquente jongeren, integrale jeugdhulp. Primordiaal op alle vlakken zijn de consequenties voor kinderen.
Het congres eindigt met een kritische reflectie op transitie en transformatie. 
 
Locatie: Educatorium Theatron, Leuvenlaan 19, De Uithof, Utrecht
 
Details & Inschrijving: www.p-congres.com – met diverse accreditaties
Inlichtingen: t.dekroon@nvo.nl – +31 (0)30 3031735