Post-HBO registeropleiding Specialist Begaafd & Speciaal

Tijdens de opleiding Specialist Begaafd & Speciaal ontwikkel je vaardigheden om in jouw eigen praktijk passend onderwijs te kunnen bieden aan begaafde leerlingen die complexe onderwijsbehoeften hebben. Daarbij kun je denken aan leerlingen die zowel begaafd zijn als dat zij een leer- of ontwikkleingsstoornis hebben. Thema's die de onder andere aan orde komen zijn dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, executieve vaardigheden, plaats in de zorgstructuur en diagnostische gesprekken.

In deze opleiding staan de competentiedomeinen  ‘Leergedrag gerichte interventies’, 6 ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ & 7 'Begaafd en Speciaal' uit de competentiematrix Specialist Begaafdheid SE/ZOO® (Gerven, E. van & Hoogenberg, I, 2011) centraal. De overige competentiedomeinen worden als verworven beschouwd.

Je rondt de studie af met een praktijkgericht onderzoek (PGO) op basis van onderwijsdesign.

Klik hier voor meer informatie.