Practitioner Beeldbegeleiding

We starten met een traject waarbij de leervraag vakdidactisch van aard is (taal of rekenen-wiskunde). In zo’n traject krijgt het spanningsveld tussen activeren en compenseren een speciale betekenis.
In het tweede traject staat de stagebegeleiding van aanstaande leerkrachten centraal. Vanuit de methodiek beeldbegeleiding werken we nu met een tablet voor het opnemen van film en het maken van foto’s. Dit biedt kansen maar we bespreken ook de risico’s.
De Practitioner wordt aangeboden door Hogeschool de Kempel in Helmond en uitgevoerd door Vincent Klabbers.
Klik hier voor meer informatie en data.