Regiobijeenkomst ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

We vragen deelnemers aan de bijeenkomsten voorafgaand aan de bijeenkomst na te gaan wat de afspraken over basisondersteuning in het eigen samenwerkingsverband zijn. Het is van belang om deze informatie paraat te hebben tijdens de bijeenkomst en de afspraken dus eventueel ook naar de bijeenkomst mee te nemen. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.