Regiobijeenkomst West Aandacht voor de bouwstenen van het denken, de cognitieve functies