Regiobijeenkomst Zuid Oost, Kinderergotherapie in relatie tot het onderwijs