Regiobijeenkomsten ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Vrijdag 26 september van 9.00 – 12.00 uur
    Regardz La Vie Utrecht, Lange Viestraat 351, 3511 BK Utrecht
  • Dinsdag 30 september van 14.00 – 17.00 uur
    Postillion Hotel Deventer, Deventerweg 1217418 DA Deventer 

We vragen de deelnemers aan de bijeenkomsten voorafgaand aan de bijeenkomst na te gaan wat de afspraken over basisondersteuning in het eigen samenwerkingsverband zijn. Het is van belang om deze informatie paraat te hebben tijdens de bijeenkomst en de afspraken dus eventueel ook naar de bijeenkomst mee te nemen.

De deelnemers aan deze bijeenkomsten worden allereerst plenair geïnformeerd over de kern van het OPP (voor welke leerlingen stelt de school een OPP op en welke onderdelen zijn wettelijk verplicht). Daarnaast komt de relatie tussen de afspraken over de basisondersteuning en extra ondersteuning binnen het samenwerkingsverband en het opstellen van een OPP aan de orde.

Na de gezamenlijke start wordt uiteen gegaan in groepen. In het deel voor directeuren/coördinatoren van samenwerkingsverbanden komen bestuurlijke en beleidsmatige vragen aan de orde en wordt daarnaast nog algemene informatie gegeven over de invoering van Passend Onderwijs. In het gedeelte voor intern begeleiders en directeuren van basisscholen wordt ingegaan op praktische vragen en aandachtspunten rondom de invoering van het OPP op school en de relatie met onderwijskundige principes, zoals handelingsgericht werken. Daarnaast wordt er ruim voldoende gelegenheid gecreëerd om te netwerken aan het eind van het programma.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de PO-Raad in samenwerking met de auteurs van de handreiking Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Deze handreiking staat aan de basis van de bijeenkomsten.

Voor aanmelden klik hier