Save the date | Online informatiebijeenkomst Voortgang verbeteragenda passend onderwijs

Op dinsdag 5 juli organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over de voortgang van de verbeteragenda passend onderwijs en de prioritering voor de komende periode.

De bijeenkomst start met een korte schets over de verbeteragenda passend onderwijs, de voortgangsrapportage en de toezeggingen die minister Wiersma aan de Tweede Kamer heeft gedaan tijdens het debat van 30 maart. Op basis van het debat zijn er zeven prioriteiten:

  1. Landelijke norm voor basisondersteuning.
  2. Versterken van de positie van ouders en leerlingen.
  3. Inclusiever onderwijs.
  4. Aanpak verzuim en digitaal onderwijs.
  5. Mogelijk maken van onderwijszorgarrangementen.
  6. Beter aanbod hoogbegaafdheid.
  7. Onafhankelijk toezicht voor samenwerkingsverbanden.

Tijdens de bijeenkomst wordt zowel ingegaan op de inhoud en achtergrond als op de planning. Ook zal worden verteld wat de voortgang van de wetgevingstrajecten is en wanneer er eventuele inspraakmogelijkheden zijn. Er is ruimte voor vragen vanuit de deelnemers.

Binnenkort volgt er meer informatie over het programma. Het is ook mogelijk om de webinar later terug te kijken.

Praktische informatie

Wanneer: 5 juli 2022
Tijd: 13.00 – 14.30 uur
Voor wie: Medewerkers van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.
Waar: online
Kosten: gratis
Aanmelden: aanmelden via deze link