Start project Debat op het vmbo!

Debatteren op het vmbo zorgt voor zelfvertrouwen, respect voor de mening van anderen en voor vaardigheden die leerlingen hun hele leven kunnen toepassen. Toch heeft debatteren nog steeds de reputatie vooral geschikt te zijn voor havo/vwo-leerlingen. Zonde! Dit moet dan ook anders volgens Stichting Nederlands Debat Instituut, want juíst vmbo-leerlingen hebben profijt van de vaardigheden die je bij debatteren leert. Vandaar dat ze de focus actief leggen op de groei van debatonderwijs voor vmbo-leerlingen. Ze starten daarom vanaf 1 september 2019 het project Debat op het vmbo! 

Stichting Nederlands Debat Instituut wil docenten en scholen bewust maken van het nut van debatteren met vmbo-leerlingen. Door middel van de website zullen we informatie gaan aanbieden specifiek gericht op de efficiëntie van debatteren, de aansluiting van debatteren bij de kerndoelen van vakken zoals Burgerschap, Nederlands en Maatschappijleer en concrete voordelen voor leerlingen en docenten om te gaan debatteren met vmbo-leerlingen.

Ervaar dit zelf door het kijken van de aftermovie van het VMBO Debattoernooi via het YouTube-kanaal