Studiedag ‘Prestatiedruk bij leerlingen’ (Utrecht)

Ouders en school verwachten dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Maar ze leggen ook zelf de lat (te) hoog. Want ze stellen hoge eisen aan hun schoolprestaties maar ook aan alles daarbuiten, zoals hun zichtbaarheid op social media. Fear of missing out bepaalt hun gedrag.

Hoe kunt u deze perfectionistische leerlingen effectief begeleiden en schooluitval voorkomen? Dat hoort u tijdens deze praktijkgerichte Facta studiedag!

Meer informatie vind je hier