Studiemiddag: De Groepsplanloze Basisschool Utrecht

Een lonkend perspectief: een basisschool zonder groepsplannen…
Ongeloofwaardig?
Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt zeggen van niet! In samenwerking met een aantal pilotscholen hebben zij een
alternatieve werkwijze uitgedacht waarin het doel van het groepsplan blijft bestaan, terwijl de administratieve last
verdwijnt. 
 
Woensdag 2 november organiseren zij een studiemiddag in Utrecht. Lees meer