Studiemiddag Op Koers!

8 februari 2016 te Utrecht
Doelgroep: leraren, schoolleiders, veiligheidscoördinatoren, intern begeleiders, antipestcoördinatoren uit het primair onderwijs en ouders met leerlingen in het primair onderwijs

Klik hier voor meer informatie