Symposium Kind in de knel!

Wat zijn de consequenties voor deze kinderen?  Wat is de betekenis van scheiding in het leven van een kind? Wat verliest het kind? Wat ervaart het kind? Hoe verwerkt het een scheiding? Wat betekent een scheiding voor zijn ontwikkeling op korte en op langere termijn? 

Ook gaan we in op allerlei nieuwe vormen van opgroeien en opvoeden in de periode na de scheiding. Tijdens het symposium wordt zowel theoretisch als praktisch ingegaan op verschillende aspecten die kunnen spelen rond een (meer of minder problematische) scheiding en de positie van het kind hierbij: in de knel tussen botsende ouders. Vanuit verschillende invalshoeken krijgt u deze dag handreikingen die u zullen helpen in het werken met deze kinderen en hun ouders.

Klik hier voor meer informatie.