Symposium Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij!

Wat kan jij doen?
In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat betekent dat er gemiddeld één kind per schoolklas wordt mishandeld. Scholen spelen hierdoor een belangrijke rol in het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe weet je nu of jouw vermoeden klopt? Hoe breng je het ter sprake? En wat is dan de volgende stap? Kortom, wat kan jij doen? Antwoorden op deze vragen krijg je tijdens het online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij!’ op maandag 27 juni 2022.

Sinds januari 2019 is het verplicht om in het onderwijs en de kinderopvang te werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld biedt handvatten bij de uitwerking van de meldcode in de praktijk. Zo bevat het handelingskader richtlijnen en afspraken waar een school minimaal aan zou moeten voldoen. Op een heldere manier staat beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een schoolbestuurder, schoolleider, ander onderwijspersoneel en aandachtsfunctionaris binnen de school als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Tijdens het symposium neemt Frank van Leerdam, coördinerend specialistisch inspecteur bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, je mee door de verschillende stappen uit het handelingskader. Aangevuld met stap 0 (preventie) en stap 6 (monitoren). Ouders, jongeren en onderwijsprofessionals gaan in een tafelgesprek het gesprek met elkaar aan. En je kan deelnemen aan een sessie waarin je praktische tips en adviezen krijgt. Na het bijwonen van dit symposium ben je de handelingsverlegenheid voorbij en weet jij wat jij kan doen bij het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Praktische informatie
Wanneer: maandag 27 juni 2022
Waar: Online
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Voor wie: Iedereen werkzaam binnen het onderwijs, van de professional in en rondom de klas tot de schooldirecteuren en schoolbestuurders.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan dit symposium
Aanmelden: via het online registratierformulier.