Themabijeenkomst samenwerking regulier-speciaal onderwijs

Het SPO en het NCOJ organiseren in november een themabijeenkomsten voor iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken is bij nauwe samenwerking of integratie van regulier en speciaal onderwijs. Tijdens de bijeenkomst wordt gekeken naar drie aspecten van professionalisering voor inclusiever onderwijs, zowel voor primair- als voortgezet onderwijs:

  1. Wat zijn belangrijke aspecten van professionalisering voor inclusiever onderwijs?
  2. Welke specifieke methodieken kunnen behulpzaam zijn voor deskundigheidsbevordering ten behoeve van samenwerking regulier-speciaal / inclusiever onderwijs?
  3. Hoe kunnen de lerarenopleidingen / PABO’s goed inspelen op de behoeftes van dit nieuwe type leraar?

De bijeenkomst vindt woensdag 29 november 2023 plaats in zalencentrum Vredenburg 19, Utrecht.

Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.