Training Collegiale Visitatie passend onderwijs voor po

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in samenwerking met LBBO en BIOND een project rond het uitvoeren van collegiale visitaties Passend onderwijs. Een collegiale visitatie is een succesvolle methode om aan de hand van de feedback en adviezen van collega IB-ers of ondersteuningscoördinatoren inzicht te krijgen in de eigen ondersteuningsstructuur. Het doel van de visitaties is meer inzicht krijgen in de organisatie van de eigen ondersteuning en in die van een andere school. De pilot begint met een eendaagse training.

Lees meer