Training tot Multi-Method Coach

Passend Onderwijs, maar hoe doe je dat bij gedragsvraagstukken van leerlingen in het primair onderwijs? Veel leerkrachten zitten met die vraag. Ben je beeldcoach en voel je je uitgedaagd om met deze leerkrachten op de werkvloer te coachen? Volg dan de training tot Multi-Method Coach!
 
De Multi-Method Coach richt zich op het versterken van de pedagogische sensitiviteit van leerkrachten en versterkt de kwaliteit van de leerkrachtvaardigheden in het onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen, bij conflictrelaties en/of hyperactiviteit/ aandachtstekort. Multi-Method Coaching bestaat uit relatiegerichte reflectietraining, functionele gedragsanalyse en (synchroon) beeldcoachen. Een combinatie van deze methodieken leidt de leerkracht van handelingsverlegenheid naar handelingsbekwaam. 
 
Binnen de wetenschappelijke studie Key2Teach heeft Multi-Method Coaching veelbelovende resultaten opgeleverd. Multi-Method Coaching is in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld door diverse hogescholen en universiteiten, de Yulius Academie en Fontys OSO, Inholland Academy onder leiding van prof. drs. Dolf van Veen, prof. dr. Adriaan Hofman en prof. dr. Sabine Severiens.

Klik hier voor meer informatie.