Uitnodiging Symposium 15 oktober 2013

Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (wet meldcode) in werking getreden. Wat is de laatste stand van zaken? Wat is er veranderd wat betreft het beroepsgeheim en de omgang met vertrouwelijke gegevens? En welke (nieuwe) minimumeisen worden sinds juli 2013 gesteld aan alle meldcodes? Kom voor het antwoord op deze vragen naar het symposium Meldcode van Kracht! Tijdens het symposium worden ook het geactualiseerde basismodel en de vernieuwde meldcode app gepresenteerd.

Klik hier voor alle informatie en aanmelden.