Veilig en vaardig naar school – het KAN!

Het kennisplatform: ‘Leren van gedrag’ organiseert ontmoetingen, zowel live als online, tussen wetenschappers en leerkrachten en anderen uit het onderwijs die hun kennis willen delen en samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Alle thema’s in de bijeenkomsten gericht op het omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag.  Wil jij de dialoog aangaan met een wetenschapper die onderzoek doet naar gedrag binnen de onderwijscontext? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de interactieve LIVE kennisdeling !

Op woensdag 10 november 2021 van 15.00u tot 17.00 uur kun je op de Prof.Dr.Fritz Redlschool, Heidelberglaan 100, Utrecht samen de dialoog aangaan over  Veilig en vaardig naar school – het KAN!

Interventies om externaliserende gedragsproblemen te begeleiden en te voorkomen hebben al gedurende langere tijd de aandacht van onderzoekers.
Prof.dr.Bram Orobio de Castro (Universiteit van Amsterdam) doet onderzoek naar de effectiviteit van individuele-, gezins-, klas- en school-interventies om sociale vaardigheden te bevorderen en gedragsproblemen te voorkomen of verminderen.
In deze kennisdeling licht Bram toe wat we inmiddels weten over de effecten van zulke interventies op gedrag en leren. Wat is de kern van effectieve programma’s voor sociale vaardigheden dan wel sociale veiligheid op school? Ga in gesprek en meld je aan!
De vraag van Bram aan het onderwijsveld is: Wat zijn de belangrijkste hindernissen in je dagelijks werk om beter met leerlingen (en evt met hun gezinnen en hulpverleners) aan sociaal vaardig gedrag te werken?

Meer over de inhoud:

Gedragsproblemen bij leerlingen hebben ongunstige effecten op hun welzijn, leerprestaties en leiden vaak tot afwijzing door klasgenoten. Op de langere termijn verhogen ze de risico’s op veel ongunstige uitkomsten, zoals schooluitval, eenzaamheid, kleine criminaliteit en psychische problemen. Bovendien ervaren mede leerlingen en leerkrachten deze gedragsproblemen vaak als enorm belastend.
Lang werd gedacht dat er aan gedragsproblemen op school weinig meer te doen is dan orde houden, maar de afgelopen jaren blijkt gelukkig dat we samen meer kunnen bereiken dan we dachten: vroegtijdige klas- en schoolbrede aanpakken blijken gedragsproblemen langdurig te kunnen voorkomen, en bij een groot deel van de leerlingen met gedragsproblemen blijken deze problemen (liefst samen met ouders) te kunnen worden verminderd.
Tegelijkertijd zien we echter dat het moeilijk is deze kennis in de dagelijkse praktijk te benutten, en dat we nog veel te leren hebben om onderwijs en hulp zo te organiseren dat we iedere leerkracht en professional in staat stellen om te doen wat voor zijn of haar leerlingen het beste werkt.

aanmelden kan bij administratie@redl.nl