Waarom moeilijk doen als het samen kan? (Leidschendam)

Wat kan de leraar bieden in de klas? Wat heeft hij/zij nodig om dat te kunnen bieden? Hoe loopt de route naar extra ondersteuning? Welke expertise kan ik als intern begeleider invliegen? Als er thuis ondersteuning nodig is, of jeugdhulp voor de leerling, hoe organiseren we dat dan en wie moet dat dan eigenlijk doen? Hoe kunnen we samen met ouders een aanpak voor onderwijs én jeugdhulp of zorg realiseren? Wanneer stellen we een ontwikkelingsperspectief op? Hoe organiseer ik extra aanbod voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en welke (financierings)mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar?
 
Deze bijeenkomst praat intern begeleiders, ambulant begeleiders en contactpersonen jeugdhulp voor de scholen bij, over de laatste stand van zaken op deze thema’s.
 
Na een inleidende lezing wordt uiteen gegaan in gemengde groepen. U kunt zich aanmelden voor een thema. Ook is er gelegenheid op het inschrijfformulier om nog andere wensen aan te geven wat workshops en/of informatie betreft.
Daarnaast wordt er ruim voldoende gelegenheid gecreëerd om te netwerken aan het eind van het programma.
 
De bijeenkomsten worden georganiseerd door de PO-Raad in samenwerking met de VNG.

Klik hier voor meer informatie.