Webinar Aan de slag met schoolaanwezigheid

Rond het vraagstuk van schoolverzuim is in de afgelopen jaren de aandacht verlegd naar preventief werken. De focus ligt hierbij op de aanwezigheid van leerlingen, met groot effect op langdurig verzuim. Tijdens dit webinar worden inzichten en handvatten vanuit de wetenschap gedeeld. Ook wordt besproken wat dat in de praktijk betekent voor je aanpak.

Dit webinar wordt georganiseerd door Steunpunt Passend Onderwijs, VNG, Samenwerkingsverbanden PO en VO, Jong Pit en het NJi.

Meld je aan of kijk voor meer informatie op de website van NJi.