Webinar: Als school niet past: schoolverlaten en thuiszitten

Kenniscentrum Hoogbegaafdheid organiseert een webinar met het thema: ‘Als school niet past: schoolverlaten en thuiszitten’. In de hoofdlezing van het webinar gaat Fenne Frumau in op wat we vanuit de wetenschap en praktijk over hoogbegaafdheid en schoolverlaten op dit moment kunnen vertellen. Vertrekpunt is de vraag hoe schooluitval van begaafde leerlingen beter begrepen en benaderd worden? Na de lezing volgt een panelgesprek met experts van het onderwerp.

Alle plekken voor de webinar zijn al vergeven. Maar de opname is vanaf 28 maart 2024 te bekijken via de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.