Webinar beleidsregel experimenten inclusieve leeromgeving

Op 17 mei vindt er van 10.00 tot 11.30 een webinar plaats over de beleidsregel experimenten inclusieve leeromgeving. Dit webinar wordt inhoudelijk verzorgd door het ministerie van OCW en gefaciliteerd door het SPO. Het ministerie werkt aan een regeling waarmee scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs intensiever kunnen samenwerken. Scholen krijgen hiermee meer mogelijkheden om met inclusief onderwijs te experimenteren. De regeling wordt naar verwachting 1 mei 2024 gepubliceerd.

Lees meer op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.