Webinar: digitaal afstandsonderwijs

Op dinsdag 27 februari van 15.15 tot 16.45 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een interactief webinar over digitaal afstandsonderwijs in de situatie dat een leerling tijdelijk niet naar school kan.

Tijdens dit webinar zijn medewerkers van OCW aanwezig om een update te geven over de laatste ontwikkelingen rondom dit thema en om jouw vragen te beantwoorden. Medewerkers van het Aurum College, een bovenregionale vso voor havo en vwo in Lelystad, vertellen over hoe zij digitaal afstandsonderwijs in de praktijk vormgeven.

Kijk voor meer informatie en/of meld je aan op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.