Webinar | Experiment onderwijszorgarrangementen

Op 7 april 2022 organiseert Steunpunt  Passend Onderwijs van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over het experiment onderwijszorgarrangementen plaats. Tijdens dit webinar informeren het ministerie van OCW en het ministerie van VWS over de inhoud van het experiment, de aanmeldvoorwaarden en selectiecriteria.

Het experiment onderwijszorgarrangementen gaat naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 van start. Door bijwonen van dit webinar krijg je informatie over het experiment en weet je wat er van jou wordt verwacht wanneer je besluit aan het experiment deel te nemen, zodat jij je hierop kunt voorbereiden. De verwachting is dat de inschrijving voor deelname aan het experiment tussen 15 november en 1 december 2022 ingediend kan worden.

 

Meer informatie en inschrijven via de website.