Webinar Hoogbegaafde kinderen; herkennen en begeleiden in zorg en onderwijs

Rondom hoogbegaafdheid zijn veel misverstanden. Vaak door onwetendheid. Hierdoor wordt hoogbegaafdheid vaak niet ‘ontdekt’ en (h)erkend. Bewust of onbewust blijft het een beetje ‘verborgen’ en juist dat kan desastreuze gevolgen hebben voor het kind in kwestie.

Logacom organiseert op 3 november het webinar Hoogbegaafde kinderen.

Meer informatie kun je vinden op de website.