Webinar: Informatiebijeenkomst verbeteragenda Passend Onderwijs

Op donderdag 8 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over passend onderwijs. Tijdens dit webinar delen wij informatie over de verbetermaatregelen en staan wij bij een aantal thema’s rond passend onderwijs uitgebreid stil.

Meer informatie vind je op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.