Webinar jeugdhulp in school

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op donderdagmiddag 14 december een gratis webinar Jeugdhulp in school. Het thema ‘instroom van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het primair onderwijs’ staat centraal. Op welke manier vinden onderwijs en gespecialiseerde opvang elkaar tijdens deze overstap? Wat is de aanleiding geweest voor een andere manier van samenwerken? Welke oplossingen heeft men gevonden voor ervaren knelpunten?

De webinar wordt geleidt door Cora Mastwijk en Sonja Sandbergen van het Waarborgfonds Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK.

Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.