Webinar Meertaligheid

In landen over de hele wereld zijn er mensen die meerdere talen spreken. Ook in Nederland is er steeds vaker sprake van meertalige huishoudens. Wat is meertaligheid precies en wat betekent het thuis en op school? Hoe leer je eigenlijk twee talen tegelijk? Is het niet vermoeiend en hoe werkt dat in je brein? Heeft meertaligheid invloed op het gedrag van een kind en hoe moet je als professional het gedrag beoordelen?

Op 20 juni behandelen de sprekers Marinella Orioni, Ria Goedhart en Martine Broersen-Jong vanuit verschillende invalshoeken:
• wat meertaligheid is,
• hoe kinderen meertalig opgroeien,
• en hoe meertaligen functioneren.

In het programma op de website van Logacom vind je meer informatie over de onderwerpen die aan bod komen.