Webinar Suïcidaliteit

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 1800 mensen een einde aan hun leven. Daarnaast doen enkele duizenden een poging tot zelfdoding en nog meer mensen hebben ooit aan een suïcidepoging gedacht. Naasten en hulpverleners worstelen na een suïcide(poging) niet zelden met gevoelens van onmacht, verdriet en schuld.

De prevalentie van suïcidaliteit onder zowel jongeren als volwassenen, maakt preventie, vroege detectie en interventie uiterst belangrijk. Voor hulpverleners en leraren is het dan ook cruciaal om adequaat geïnformeerd en getraind te zijn om vroegtijdige tekenen van suïcidaliteit te herkennen en effectief te interveniëren.

Vier ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk zullen tijdens dit webinar stilstaan bij de vraag op welke manier je aan de slag kunt gaan met suïcidepreventie en zo het verschil te maken. Naast het delen van wetenschappelijke kennis zullen er aan de hand van casuïstiek praktische aangrijpingspunten worden aangereikt.

Lees meer en meld je direct aan op de website van het Euregionaal Congresburo.