Week van inclusief onderwijs

Van 27 september tot en met 1 oktober 2021 vindt de Week van Inclusief Onderwijs plaats, georganiseerd door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs.

In deze week wordt in verschillende online bijeenkomsten stilgestaan bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die nu al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. Ook vinden gesprekken plaats over hoe de route naar inclusief onderwijs versneld kan worden.

Zo geeft Dolf van Veen, hoofd NCOJ en lid van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, informatie over de stand van zaken en veelbelovende ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden en scholen. Daarnaast worden goede praktijkvoorbeelden gedeeld van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente, en informatie over activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden van het platform en deelnemende organisaties.

Meer informatie over het programma vind je op www.weekvaninclusiefonderwijs.nl. Je kunt je daar ook aanmelden. Deelname is online en gratis.