Week van Inclusief Onderwijs

In de week van 26 februari wordt de derde editie van de Week van Inclusief Onderwijs georganiseerd voor professionals, bestuurders en andere belangstellenden in (en rondom) het onderwijs.

Ontdek in drie onlinesessies waar inclusief onderwijs in 2024 staat, wat er nog nodig is en welke volgende stappen scholen, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers kunnen zetten. Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar activiteiten en goede aanpakken van samenwerkingsverbanden en hun scholen in het po en vo. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen, varianten van expertisecentra bij inclusief onderwijs, en ervaringen van ouders bij de ontwikkeling van een inclusievere leeromgeving.

Programma

Elke dag staat een ander thema centraal.

  • Maandag 26 februari: De stand van zaken in 2024
  • Woensdag 28 februari: Regionale vormgeving van inclusiever onderwijs
  • Vrijdag 1 maart: Ouders en inclusief onderwijs

Lees meer en/of meld je aan op de website van Naar Inclusiever Onderwijs.