Werkbezoek inclusiever onderwijs IKEC in Hoorn

Het IKEC is een centrum voor speciaal- en speciaal basisonderwijs en verzorgt een integraal aanbod voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. In samenwerking met Integraal Kind en Expertisecentrum, Jeugdzorg Parlan en kinderopvang Westfriesland vervullen zij een regionale en boven regionale functie voor kinderen die allemaal iets extra’s nodig hebben om te kunnen leren.

Op het IKEC krijgen de leerlingen extra ondersteuning en begeleiding die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo mogelijk keren kinderen terug naar het reguliere onderwijs of reguliere opvang. De betrokken partijen werken intensief samen vanuit één gedeelde visie.

Steunpunt Passend Onderwijs organiseert vrijdag 24 mei een werkbezoek met lunch bij het IKEC. Lees meer en/of meld je aan op de website van SPO.