Werkbijeenkomst Passend Onderwijs en Opleidingsscholen (PO/VO)

Aanleiding

In het rapport Passend onderwijs en de lerarenopleiding (2016) staat aangegeven dat passend onderwijs meer aandacht mag krijgen in de lerarenopleiding. Lerarenopleidingen gaan daar verschillend mee om. Passend onderwijs heeft ten aanzien van het opleiden van leraren zowel een theoretische als een praktische component: het vraagt om het vergroten van kennis en kunde rond het omgaan met verschillen tussen leerlingen. En op beide terreinen is winst te behalen. Bijvoorbeeld door een sterkere samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen binnen samen opleiden en in afstemming met samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst gaat Prof. drs. Dolf van Veen, Hogeschool Windesheim, auteur van o.a. ‘Passend onderwijs en de lerarenopleidingen’ (2016), in op wat relevant is voor opleiden en het (werkplek)curriculum op basis wat onderzocht is en recente ontwikkelingen binnen passend onderwijs.

Daarnaast illustreren we aan de hand van praktijkvoorbeelden uit PO en VO, het samen opleiden van leraren gericht op passend onderwijs.

Datum: 14 november 2017
Tijd: 15.00 uur – 18.00 uur (inclusief eenvoudige maaltijd)
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domlpein 4, Utrecht

Voor meer informatie klik hier