Workshop Daarom schrijven!

Schrijven is een super leuk vak, dat net als leren lezen en leren rekenen, moet worden aangeleerd. Dit vak begint niet in groep 3, op het moment dat de leerling daadwerkelijk de pen pakt en gaat leren schrijven en stopt ook niet op het moment dat de leerling alle letters en hoofdletters heeft aangeleerd. Elk leerjaar levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het schrijfonderwijs van groep 1 t/m 8!
 
Deze workshop biedt inzicht in de waardevolle bijdrage, die elk leerjaar bijdraagt aan het vak schrijven. Met dit inzicht wordt (leren) schrijven een uitdagend vak en krijg je als leerkracht kennis, om binnen het aanbieden van het vak schrijven te leren differentiëren. Door differentiatie krijgt elke leerling de kans een leesbaar handschrift te ontwikkelen.
 
Wanneer?
Maadag 10 april van 10.00-15.00 uur. 
 
Waar? 
De workshop wordt gehouden op de gezellige locatie:  
‘Insolar’ Eten & Drinken, Oude Raadhuisplein 9, 1271 RH Huizen
 
Voor meer informatie klik hier.