Workshop: Lesmateriaal aanpassen aan leerlingen met autisme

Aan het eind van deze workshop kunt u lesmateriaal beoordelen op bruikbaarheid voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en het waar nodig aanpassen.
 
Programma
Kenmerken van autisme in de context van het onderwijs en in het bijzonder wat dit betekent voor   
  lesmateriaal.
De informatieverwerking van leerlingen met ASS.
Het kiezen en aanpassen van de leerstof voor leerlingen met ASS.
Het inzetten van werkvormen rekening houdend met leerlingen met ASS.
Een juiste aanpassing van de presentatie (tekst, beeld en geluid) rekening houdend met leerlingen met  
  ASS.
De workshop bestaat uit een afwisseling van theorie en het toepassen daarvan op de eigen praktijk.
 
Kijk hier hier voor een uitgebreidere beschrijving