Zie mij! Online bijeenkomst Leren van Gedrag

Dr. Elianne Zij lstra en Dr. Anke de Boer van Rij ksuniversiteit Groningen, nemen ons mee in hun onderzoek en zullen jullie inspireren hoe beter aan te sluiten bij leerlingen met internaliserende problematiek.
Binnen het onderwijs gaat veel aandacht uit naar leerlingen met externaliserende problemen (agressief, grensoverschrijdend en drukgedrag) en minder naar internaliserende problemen (depressief, angstig en teruggetrokken gedrag).
Om leerlingen met internaliserende problemen passende ondersteuning te bieden, is signalering een belangrijke eerste stap!
Omdat leerlingen internaliserende problemen minder uiten, is het van belang te weten wat leerlingen helpt om te praten over hun problemen(disclosure) en hulp te zoeken.
Tijdens deze bijeenkomst gaan Elianne en Anke met jullie in gesprek over bevorderende en belemmerende factoren voor kinderen om hun verhaal te delen en hulp te zoeken.

5 oktober 2021
15.30-17.00 uur
Maximaal 40 deelnemers
Aanmelden via: k.osterholt@depiloot.nl
Vermeld bij de aanmelding je verwachtingen van de bijeenkomst.