Aan welke eisen moet ik voldoen om lid te kunnen worden

Om lid te worden van de beroepsgroep zijn er zelfs helemaal geen eisen aan de vooropleiding gesteld: de LBBO wil een beroepsgroep zijn voor iedereen die als specialist werkt.
Om lid te worden van de LBBO zijn er geen eisen aan de vooropleiding gesteld: de LBBO wil een beroepsgroep zijn voor iedereen die als specialist werkt.
Wil je jouw beroep goed uit kunnen oefenen, dan is het verstandig ervoor te zorgen dat je voldoende geschoold bent voor de taken die je vervult.
Voor toelating tot het kwaliteitsregister van je beroepsgroep kan wel een nadere argumentatie voor je opleidingskeuze of zelfs aanvullende opleidingseisen worden gesteld.
De beroepsgroep wil er zijn voor alle specialisten: geregistreerd, gecertificeerd, beginnend of excellent, dat maakt niet uit. Hoe groter de beroepsgroep, hoe beter wij de specialisten in het onderwijsveld kunnen vertegenwoordigen: richting overheid en landelijke organen zoals PO-raad, het Nederlands Jeugdinstituut, overlegplatforms, vakbonden, enzovoort.