Hoeveel uren interne begeleiding is er nodig?

Ons onderwijsstelsel is zo ingericht dat de besturen zelf kunnen bepalen hoeveel uren ze voor de interne begeleiding willen inzetten. Er wordt geen geoormerkt geld voor interne begeleiding vanuit het rijk aan de besturen verstrekt. Wel krijgen besturen vaak vanuit het samenwerkingsverband geld vanuit de ‘zorgpot’ om ib’ers te faciliteren, zodat zij ib-netwerken/scholing kunnen bijwonen, maar ook dat kan per samenwerkingsverband verschillen.

De LBBO hanteert de volgende ib-norm:

De LBBO is van mening dat de facilitering van de ib’er altijd afhankelijk is van de schoolgrootte, de zwaarte van de leerlingenpopulatie, de visie van de werkgever en de competenties van de leraren.
Ons advies is: minimaal 25 uur per 200 leerlingen.