Heeft de LBBO een stakingskas? En heb ik recht op een uitkering bij staking?

De LBBO heeft geen stakingskas. Dit houdt in dat in het geval je staakt en de werkgever de niet-gewerkte uren inhoudt op jouw salaris, dit voor eigen rekening is. Het is echter niet gezegd dat de werkgever de gestaakte uren zal inhouden op het salaris; vele besturen ondersteunen de actie en zullen naar alle waarschijnlijkheid niet overgaan tot inhouden van de gestaakte uren. De beslissing al dan niet doorbetalen ligt uiteindelijk bij de werkgever. Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de contributie hebben moeten plaatsvinden, de LBBO heeft ervoor gekozen om dat niet te doen.