Zijn er aanvullende competenties voor een interim Ib’er?

De intern begeleider moet iemand zijn met kennis en ervaring, een coördinator en een coach, iemand die structuur aanbrengt, leerkrachten kan ondersteunen en werk kan delegeren. Iemand die een serieuze gesprekspartner is voor de directeur en ook met ouders een professioneel gesprek kan voeren.
Een interim-intern begeleider heeft visie op onderwijs en begeleiding van alle kinderen ongeacht wat de onderwijsbehoefte van de leerling is. Een schaap met vijf poten met een hands-onmentaliteit.
Een interim-ib’er is een zeer ervaren intern begeleider. Een interim-ib’er heeft een Masteropleiding (Special) Educational Needs afgerond of is orthopedagoog en heeft ruime praktijkervaring. Ze is een professional met een hoog denk- en werkniveau.