Friesland- Groningen- Drenthe

Voorzitter: Inge Dekker

inge.dekker@nhlstenden.com

06-20 14 27 05

 

De kwaliteitskring Beeldbegeleiders heeft als standplaats Zuidlaren, maar in overleg zijn ook andere plaatsen of een roulatiesysteem in andere plaatsen is een optie.
De zes leden inspireren elkaar door trajecten te presenteren, nieuwe kennis of inzichten te delen en intervisie met beeldmateriaal. We leren van elkaar door ervaringen uit te wisselen, open te staan, te luisteren en de juiste vragen te stellen.
De leden zijn gecertificeerde Beeldbegeleiders /Beeldcoaches® die het middel gebruiken in eigen praktijksituaties zowel in het onderwijs als in de zorg. Tijdens de bijeenkomsten is een gedeelte ingeruimd voor intervisie met beelden. De situaties die in beeld worden gebracht kunnen zowel op individueel niveau plaatsvinden (kinderen/leerkrachten/pedagogisch medewerkers) als op groepsniveau (groepen leerlingen, teams). We zorgen voor een veilige situatie en geven elkaar professionele feedback waardoor je scherp gehouden wordt en je competenties als begeleider kunt versterken.
De kwaliteitskring Friesland – Groningen – Drenthe komt vier keer per jaar bij elkaar.
Wil jij graag een van de intervisiebijeenkomsten volgen of organiseren? Neem gerust contact met de voorzitter op.

Als je wilt deelnemen aan deze kwaliteitskring verwachten we van jou:
– Dat je dit minimaal voor een schooljaar doet
– Je een beeldbegeleider bent met een afgeronde opleiding in deze richting
– Je lid bent van de LBBO