Samenwerkingsverband VO/VSO Nijmegen e.o.

Voorzitter: Anja Willems

awillems@samenwerkingsverbandvo.nl

06-41 20 09 58

Binnen deze kwaliteitskring is er minimaal vier keer cluster overstijgende beeldintervisie. De samenstelling van de groep kan wisselend zijn maar bestaat uit de Begeleiders Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband VO/VSO Nijmegen e.o.
Beeldintervisie zorgt ervoor dat je leert van en met elkaar, dit alles aan de hand van concrete ervaringen tijdens gesprekken, overleg, lessen etc. in een groep gelijkwaardige collega’s met als doel verdere professionalisering om de expertise te vergroten en te borgen.
Tijdens de bijeenkomsten staat afwisselend het eigen handelen of een hulpvraag van een leerling, docent of groep centraal
Hiervoor wordt t.a.v. het eigen handelen altijd het protocol begeleide intervisie gebruikt. Bij de filmbeelden waarbij een leerling, docent of groep centraal staat, wordt er afwisselend gebruik gemaakt van de kijkwijzers beeldbegeleiding, het formulier handelingsgerichte intervisie of wordt er oplossingsgerichte intervisie ingezet.
Aan het eind van de bijeenkomst wordt er gekeken wat deze intervisie jouw heeft opgeleverd en wat je concreet anders gaat doen.
Met nieuwe energie kunnen we ons fantastische werk weer voortzetten.
Deze kring is besloten en heeft momenteel geen ruimte voor andere leden.