Kwaliteitsregister, voor de registratie in het register

Inleiding

In de visie van de LBBO is opgenomen:

‘Iedere leerling moet zijn of haar talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hierbij een grote rol. De begeleider in het onderwijs verbreedt het handelingsrepertoire van leraren. De LBBO vindt daarom dat de kwaliteit van deze begeleiders van cruciaal belang is voor de optimale ontwikkeling van leraar én leerling.’

Om de kwaliteit van begeleiders te borgen werkt de beroepsgroep, naast het algemeen lidmaatschap, met een kwaliteitsregister. Leden van de beroepsgroep kunnen zich laten registreren en verbinden zich daarmee aan de kwaliteitscriteria en de ethische code van de vereniging. De ethische code, die de professionele houding van de begeleider beschrijft, is opgenomen in de Beroepsstandaarden van de LBBO.

Registratie is voor de beroepsgroep een instrument om de kwaliteit van de begeleiders in het onderwijs te waarborgen. Registratie is zowel gericht op professionalisering van de afzonderlijke leden als op de beroepsgroep als geheel. Het kwaliteitsregister is ontwikkelingsgericht.

Meer lezen over het kwaliteitsregister voor begeleiders?

In het Beter Begeleiden Magazine van september 2018 verscheen een artikel over het kwaliteitsregister.

Klik hier om het artikel te downloaden

Uitgangspunten kwaliteitsregistratie

Een op de begeleidersrol gerichte voortgezette opleiding biedt de basis voor registratie in het kwaliteitsregister. Deze opleiding dient gericht te zijn op specifieke kennis, vaardigheden en attitude om als begeleider in het onderwijs te kunnen werken.

De begeleider ontwikkelt tevens kennis, vaardigheden en attitude door de werkzaamheden in de praktijk. De ontwikkeling komt voort uit werkzaamheden binnen verschillende taakgebieden.

Registratie is gebaseerd op zowel de vooropleiding als de aantoonbare ontwikkeling binnen het werk. 

Kwaliteitsregister LBBO en Register Leraar

De LBBO streeft naar een aansluiting bij het Register Leraar. We zijn hierover in gesprek met de Onderwijscoöperatie.
We houden jullie via deze website op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Aanmelden kwaliteitsregistratie

Aanvragen voor opname in het kwaliteitsregister kunnen worden ingediend bij de registratiecommissie van de beroepsgroep. Een verzoek tot registratie wordt ingediend via 'mijn account' op het afgesloten gedeelte van de website, middels een online formulier onder het kopje certificering. De door de beroepsgroep ingestelde registratiecommissie streeft ernaar om binnen vier weken uitsluitsel te geven. In de periode juni t/m augustus kan dit proces langer duren en indien er meer informatie nodig is. Na de definitieve toekenning ontvang je een certificaat.

Overzicht van kwaliteitsregistratie-eisen

Algemene instroomeisen voor kwaliteitsregister *

  1. Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs opleiding met relevant studieprofiel of vergelijkbare erkende opleidingen (post hbo).
  2. In bezit zijn van 40 European credits  (Master SEN opleiding of Master EN opleiding), in een op de taak/functie gerichte leerroute/specialisatie/studieplan
  3. De werkzaamheden als begeleider hebben een omvang van minimaal 2 dagen per week. Zij zijn werkzaam als intern begeleider, ambulant begeleider, gedragsspecialist, beeldbegeleider, jonge kindspecialist of zij passen hun specialisatie als beeldbegeleider, gedragsspecialist, jonge kindspecialist toe binnen hun begeleidende rol als intern begeleider of ambulant begeleider en hebben gecombineerde taken.
  4. Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.

*De commissie kan afwijken van deze eisen.

De instroomeisen per specialisme kun je in het linker tabblad onder het kopje 'introomeisen kwaliteitsregister' vinden.

Ben je lid van de LBBO en wil je je registreren? Je kunt je registratie aanvragen via 'mijn account' als je bent ingelogd of klik hier. 

Om je te kunnen registreren heb je de volgende bewijslast nodig:
- Scan diploma Master SEN opleiding of Master EN opleiding met relevant studieprofiel of vergelijkbare erkende opleidingen (voor- en achterkant). 
- Werkgeversverklaring of doormiddel van contracten toon je aan dat je afgelopen jaar 500 contracturen begeleiding hebt gegeven. Voeg alle contracten in één document en upload dit document.

Klik hier voor een format van een werkgeversverklaring algemeen.
Klik hier voor een voorbeeld van een werkgeversverklaring Jonge Kindspecialist werkzaam als leerkracht.

Klik hier voor een voorbeeld van een werkgeversverklaring zelfstandig begeleider in het onderwijs. 

Ben je nog geen lid en wil je graag gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap klik dan hier voor meer informatie.