1-zorgroute: de rol van de intern begeleider (BBD sept 2008)

Om passend onderwijs vorm te geven wordt van scholen steeds meer verwacht dat zij inzoomen op onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Een middel om dit te doen is handelingsgericht werken met groepsplannen. Dit is onderdeel van de 1-zorgroute. Niet alleen het handelen van de leerkracht wordt hiermee aangescherpt, de rol van de intern begeleider verandert ook. Wijnand Gijzen schrijft hierover