21e eeuwse vaardigheden in kaart gebracht (BBM mei 2016)

Wat leerlingen precies moeten weten en kunnen als het gaat om 21e eeuwse vaardigheden is niet altijd duidelijk. Reden voor onderwijsorganisatie SLO om uitgewerkte leerplankaders voor de vaardigheden samen te stellen. ‘Dat biedt leraren houvast en maakt het gemakkelijker om doelgericht aan deze onderdelen te werken.’

Tekst: Carolien Nout