3 T’s: Gedrag verklaard vanuit een ecologische benadering (BBM april 2011)

Steeds meer wordt duidelijk dat de invloed van de leefmilieus van leerlingen bepalend kan zijn voor hun gedrag